Zápis na školní rok 2023/2024

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru 514 př. o.

Zápis na školní rok 2023/2024

Proběhne v Mateřské škole Dolní Benešov Osada míru 15. 5. 2023 od 14 – 16 h

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které do 31. 8. 2023 dovrší 5let.

Zákonní zástupci s sebou přinesou:

  • Vyplněnou přihlášku, potvrzený evidenční list od lékaře, rodný list dítěte
  • Přihlášku si již nyní můžete vyzvednout v mateřské škole

(ve třídě motýlků)

  • Na požádání vám bude zaslaná na váš email

Bližší informace:

Mgr. Dagmar Kristová – ředitelka mateřské školy

dbskolka@volny.cz tel: 730 897929

Moto

V naší školce každý den
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov