Informace k provozu mateřské školy

Informace k provozu mateřské školy od 1. 9. 2020

VSTUP DO BUDOVY PRO RODIČE POUZE V ROUŠCE!

U vstupu do budovy budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem / dezinfekci provádějí příchozí rodiče i jejich děti /.

  • Školní rok začíná v úterý 1. září, na tento den jsou všechny děti automaticky nahlášeny. Pokud vaše dítě nenastoupí, omluvte jej telefonicky v pondělí 31.8. do 11,30 hodin v příslušné MŠ.
  • Provoz MŠ je od 6,15 do 16,15 hodin.
  • Děti předškolního věku mají ze zákona povinnost navštěvovat mateřskou školu v době od 8,00 – 12,00 hodin. Jakákoliv nepřítomnost nejstarších dětí bude rodiči zapsaná do omluvného listu.
  • Vyzvedávání dětí po obědě nahlásíte ráno ve třídě a dítě si vyzvednete v 12,00 hodin. Odpolední vyzvedávání je od 14,45 hodin.
  • Stravu lze odhlásit den předem do 10,00 hodin, pokud tak neučiníte, máte nárok vyzvednout si oběd v příslušný den v 12,00 hodin. Každý další neodhlášený oběd je za plnou cenu.
  • Měsíční úplata je 200,00 Kč, platba probíhá převodem na účet / číslo účtu obdržíte v MŠ/, předškolní děti úplatu neplatí.
  • Měsíční stravné činí 700,00 Kč, platba rovněž probíhá převodem na účet / číslo účtu obdržíte v MŠ/.
  • Nové děti obdrží v prvním týdnu měsíce září svůj variabilní symbol, u ostatních dětí je variabilní symbol stejný jako v minulém školním roce.
  • Každá platba má své číslo účtu!
  • Všechny děti si 1. září donesou do MŠ roušku v igelitovém sáčku, který bude označen jmenovkou dítěte. Roušku bude mít dítě ve svém šatnovém bloku.

Prosíme rodiče, aby do MŠ přiváděli děti zdravé, bez respiračních příznaků. Pokud dítě trpí alergickou rýmou nebo kašlem, doneste do MŠ potvrzení od lékaře.

Ostatní důležité informace probereme na třídní schůzce, o které budete včas informováni.

.

Moto

V naší školce každý den
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov